Εκπόνηση μελετών κατασκευών Ο/Σ

Δραστηριοποιούμαστε στην εκπόνηση στατικών και μελετών τεχνικών καταλληλότητας, με γνώμονα την ασφάλεια, την οικονομία και την βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης.

Εκπόνηση μελετών κατασκευών Ο/Σ

Στατικές Μελέτες & Μελέτες Καταλληλότητας

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Στατικές Μελέτες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει στατικές μελέτες για οποιοδήποτε τύπο και υλικό. ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής τεχνικοοικονομική κατασκευή.

Μελέτες Καταλληλότητας

Οι Μελέτες πραγματοποιούνται από πολύπειρους Μηχανικούς πάντα με την υποστήριξη των πιο ενημερωμένων και σύγχρονων οίκων λογισμικών.

Scroll to Top