Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει ομάδα Συμβούλων Μηχανικών, επιστημονικά καταρτισμένων και έμπειρων για την κάλυψη οποιουδήποτε τεχνικού έργου.

Οι Σύμβουλοι Μηχανικοί μας, είναι τεχνολογικά καταρτισμένοι και παρέχουν λύσεις εγγυημένου αποτελέσματος.

Τάνια Λαμπροπούλου

H Τάνια Λαμπροπούλου είναι διπλωματούχος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (MEng) και έχει λάβει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (MSc) στη Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές και στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων του Ε.Α.Π.. Κατέχει ατομικό μελετητικό πτυχίο Γ’ τάξης στις κατηγορίες (08) Στατικές Μελέτες και (13) Υδραυλικές Μελέτες και Α’ τάξης στις κατηγορίες (01) Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες, (02) Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες, (06) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων, (10) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων & κυκλοφοριακές μελέτες, (11) Μελέτες Λιμενικών Έργων, (16) Μελέτες Τοπογραφίας και (21) Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες.

Από το 2003 έως το 2018 είχε αποκλειστική συνεργασία με μεγάλα μελετητικά γραφεία ως μέλος ομάδων μελέτης αλλά και ως Project Manager για δημόσια και αυτοχρηματοδοτούμενα έργα. Από το 2012 αναλαμβάνει πληθώρα έργων μέσω του δικού της ατομικού γραφείου.

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.
Τάνια Λαμπροπούλου

Πολιτικός Μηχανικός

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.
Ιωάννα Δρυμωνίτου

Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννα Δρυμωνίτου

Ιωάννα Δρυμωνίτου είναι διπλωματούχος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (MΕng) και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETH Zürich) στον τομέα των Γεωτεχνικών και Δομοστατικών και έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων του Ε.Α.Π.. Κατέχει ατομικό μελετητικό πτυχίο Γ’ τάξης στις κατηγορίες (08) Στατικές Μελέτες και (13) Υδραυλικές Μελέτες και Α’ τάξης στις κατηγορίες (01) Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες, (02) Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες, (06) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων, (10) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων & κυκλοφοριακές μελέτες, (11) Μελέτες Λιμενικών Έργων, (16) Μελέτες Τοπογραφίας και (21) Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες.  

Από το 2011 έως το 2017 ήταν μέτοχος και εταίρος του γραφείου μελετών ΣΟΦΙΟΣ Α.Ε.. Στα πλαίσια της εργασίας της στο γραφείο συμμετείχε στην εκπόνηση μελετών Φραγμάτων, ΜΥΗΕ και διετέλεσε Project Manager στο Έργο Αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας.

Χρίστος Μακρόπουλος – Σταυράκης

Ο Χρίστος Μακρόπουλος – Σταυράκης είναι διπλωματούχος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (MΕng) και έχει λάβει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στη Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές του Ε.Α.Π.. Κατέχει ατομικό μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης στις κατηγορίες (01) Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες, (02) Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες, (06) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων, (08) Στατικές Μελέτες, (10) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων & κυκλοφοριακές μελέτες, (11) Μελέτες Λιμενικών Έργων, (13) Υδραυλικές Μελέτες, (16) Μελέτες Τοπογραφίας και (21) Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες. Από το Νοέμβριο του 2023 είναι εταίρος και συνεργάτης της εταιρείας FS Consultants Ι.Κ.Ε.

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.
Χρίστος Μακρόπουλος – Σταυράκης

Πολιτικός Μηχανικός

Οι Συνεργάτες μας

Οι Σύμβουλοι Μηχανικοί μας, είναι τεχνολογικά καταρτισμένοι και παρέχουν λύσεις εγγυημένου αποτελέσματος.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Επικοινωνία

Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη

μέσω emailτηλεφώνου ή ζωντανής συνομιλίας.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είμαστε πάντα εδώ για σας.

Scroll to Top