Αποχέτευση οδικών – σιδηροδρομικών έργων

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Προμελέτες και οριστικές μελέτες αποχέτευσης – αποστράγγισης της Ιόνιας Οδού στο τμήμα Αντίρριο – Αγρίνιο

Πληρο φορίες Έργου Μελέτες Αποχέτευσης – Αποστράγγισης στο τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ.43+400 της Ιόνιας Οδού. Στα πλαίσια της μελέτης συντάχθηκαν σχέδια τυπικών έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης, προτείνεται τάφροι οριογραμμών, τάφροι συνέχειας, φρεάτια υδροσυλλογής και εγκάρσια τεχνικά. Επιπλέον εκπονήθηκαν μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων των καταστρωμάτων γεφυρών. Εργοδότης Δ. Σωτηρόπουλος & συνεργάτες Α.Μ.Ε. Κύριος του […]

Προμελέτες και οριστικές μελέτες αποχέτευσης – αποστράγγισης της Ιόνιας Οδού στο τμήμα Αντίρριο – Αγρίνιο ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Προμελέτες και οριστικές μελέτες αποχέτευσης – αποστράγγισης του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Πάτρα

Πληροφορίες Έργου Μελέτες Αποχέτευσης – Αποστράγγισης στο τμήμα από Χ.Θ. 85+000 έως Χ.Θ.119+000 του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πατρών. Στα πλαίσια της μελέτης συντάχθηκα σχέδια τυπικών έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης, προτείνεται τάφροι οριογραμμών, τάφροι συνέχειας, φρεάτια υδροσυλλογής και εγκάρσια τεχνικά. Επιπλέον εκπονήθηκαν μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων των καταστρωμάτων γεφυρών. Τέλος, εκπονήθηκε τμήμα των μελετών των έργων

Προμελέτες και οριστικές μελέτες αποχέτευσης – αποστράγγισης του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Πάτρα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Υδραυλική μελέτη διευθέτησης ομβρίων υδάτων τμήματος οδού Σπύρου Μαρινάτου στην ΔΚ Χώρας ΔΕ Νέστορος, Δήμου Πύλου – Νέστορος

Πληροφορίες Έργου Υδραυλική μελέτη διευθέτησης ομβρίων τμήματος της οδού Σπύρου Μαρινάτου όπου προβλέπεται η κατασκευή πεζοδρομίου στη δεξιά οριογραμμή της οδού. Στην υπό εξέταση περιοχή απορρέει λεκάνη σημαντικής έκτασης. Σκοπός της μελέτης είναι η διασφάλιση της απορροής έτσι ώστε να μην παρουσιάζονται συγκέντρωση ομβρίων υδάτων. Εργοδότης Δήμος Πύλου – Νέστορος Περίοδος Εκπόνησης 2015

Υδραυλική μελέτη διευθέτησης ομβρίων υδάτων τμήματος οδού Σπύρου Μαρινάτου στην ΔΚ Χώρας ΔΕ Νέστορος, Δήμου Πύλου – Νέστορος ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης Ισόπεδου Κόμβου Μυκηνών

Πληροφορίες Έργου Μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης του Ισόπεδο Κόμβου Μυκηνών και τη διαχείριση των πλημμυρικών απορροών. Στα πλαίσια της μελέτης προτείνεται τάφροι συνέχειας, φρεάτια υδροσυλλογής και εγκάρσια τεχνικά. Εργοδότης Πελοπόννησος Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Περίοδος Εκπόνησης 2020

Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης Ισόπεδου Κόμβου Μυκηνών ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Οριστική υδραυλική μελέτη αποχέτευσης αποστράγγισης όμβριων στο έργο βελτίωσης Ισόπεδου Κόμβου Ξηρόβρυσης

Πληροφορίες Έργου Μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης του Ισόπεδο Κόμβου που βρίσκεται στον πόδα του υψώματος που βρίσκεται δυτικά του Άργους και τη διαχείριση των πλημμυρικών απορροών. Στα πλαίσια της μελέτης προτείνεται τάφροι συνέχειας και εγκάρσια τεχνικά. Εργοδότης Αναπτυξιακή Πάρνωνας Α.Ε. Περίοδος Εκπόνησης 2022

Οριστική υδραυλική μελέτη αποχέτευσης αποστράγγισης όμβριων στο έργο βελτίωσης Ισόπεδου Κόμβου Ξηρόβρυσης ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Αποκατάσταση – βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού από θέση Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευής νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή της πλάκας Τζουμέρκων

Πληροφορίες Έργου Μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης οδού μήκους 8.5 km και διαχείριση των πλημμυρικών απορροών που επιφέρει η κατασκευή του προτεινόμενου έργου. Στα πλαίσια της μελέτης προτείνεται τάφροι οριογραμμών, αγωγοί αποστράγγισης, τάφροι συνέχειας και εγκάρσια τεχνικά.  Εργοδότης Περιφέρεια Ηπείρου Περίοδος Εκπόνησης 2022

Αποκατάσταση – βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού από θέση Πηγάδια έως Πράμαντα και κατασκευής νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή της πλάκας Τζουμέρκων ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Υδραυλική Μελέτη στις θέσεις σταθεροποίησης των τεσσάρων κατολισθήσεων στην 82η Ε.Ο. Καλαμάτας – Σπάρτης από Χ.Θ. 24+0000 έως όριο Π.Ε.Μεσσηνίας

Πληροφορίες Έργου Συλλογή της πλημμυρικής απορροής με τάφρους ερείσματος και αγωγούς και ασφαλή μεταφορά της σε παρακείμενα ρέματα με σκοπό την προστασία των έργων σταθεροποίησης των κατολισθήσεων Ε.Ο. Καλαμάτας – Σπάρτης Εργοδότης Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. Κύριος του Έργου Περιφέρεια Πελοποννήσου  Περίοδος Εκπόνησης 2023

Υδραυλική Μελέτη στις θέσεις σταθεροποίησης των τεσσάρων κατολισθήσεων στην 82η Ε.Ο. Καλαμάτας – Σπάρτης από Χ.Θ. 24+0000 έως όριο Π.Ε.Μεσσηνίας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης Αποστράγγισης οδικού άξονα Κιβέρι – Λεωνίδιο – Πουλίθρα – Κυπαρίσσι, τμήμα «Έξοδος Ξηροπήγαδου – Αρκαδικό Χωριό»

Αποστράγγισης οδικού άξονα Κιβέρι – Λεωνίδιο – Πουλίθρα – Κυπαρίσσι, τμήμα «Έξοδος Ξηροπήγαδου – Αρκαδικό Χωριό» Πληροφορίες Έργου Μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης αρτηρίας μήκους 20 km και τη διαχείριση των πλημμυρικών απορροών που επιφέρει η κατασκευή του προτεινόμενου έργου, καθώς και τον υδραυλικό έλεγχο ανομοιόμορφης ροής στις θέσεις των γεφυρών του π. Τάνου και του

Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης Αποστράγγισης οδικού άξονα Κιβέρι – Λεωνίδιο – Πουλίθρα – Κυπαρίσσι, τμήμα «Έξοδος Ξηροπήγαδου – Αρκαδικό Χωριό» ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Οριστικές Μελέτες Υδραυλικών Έργων τμημάτων του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος

Πληροφορίες Έργου Μελέτες επικαιροποίησης των οριστικών μελετών Αποχέτευσης – Αποστράγγισης και Έργων Ευρύτερης Απορροής (Οχετών, Τάφρων Συνέχειας κλπ.) και Υποστήριξη εργοταξίων κατασκευής του Έργου Εργοδότης ΑΒΑΞ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Περίοδος Εκπόνησης 2023 – σήμερα

Οριστικές Μελέτες Υδραυλικών Έργων τμημάτων του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Scroll to Top