Αποχέτευση Ομβρίων – Ακαθάρτων & Ύδρευση

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Μελέτη δικτύων υποδομής και κοινόχρηστων χώρων ΒΕΠΕ Κερατέας

Πληροφορίες Έργου Η μελέτη αφορά την έκταση του Βιοτεχνικού Πάρκου στη Βένιζα – Ζαμάνι του Δήμου Κερατέας έχει έκταση επιφάνειας 1.120 στρεμμάτων, είναι αδόμητη σε ποσοστό 85%, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον Οικισμό της Κερατέας (700 m), εφάπτεται της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών – Λαυρίου και συνδέεται με την αναβαθμισμένη Λ. Μαρκοπούλου – Λαυρίου. Η […]

Μελέτη δικτύων υποδομής και κοινόχρηστων χώρων ΒΕΠΕ Κερατέας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Υδραυλικά έργα υποδομής ΒΙΟΠΑ Αγ. Νικολάου Κρήτης

Πληροφορίες Έργου Η μελέτη αφορά την έκταση του Βιοτεχνικού Πάρκου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης έχει συνολική έκταση επιφάνειας 250 στρ. Για την περιοχή αυτή εκπονήθηκε μελέτη ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.  Το σύνολο των αγωγών του δικτύου ύδρευσης προβλέπεται να κατασκευασθεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς για πόσιμο νερό. Επίσης προβλέπονται συσκευές

Υδραυλικά έργα υποδομής ΒΙΟΠΑ Αγ. Νικολάου Κρήτης ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Μελέτη Μεταφοράς Ακαθάρτων περιοχών Αλμυρής – Λουτρών Ωραίας Ελένης – Ισθμίων – Καλαμακίου & Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης περιοχών Αλμυρής – Λουτρών Ωραίας Ελένης

Πληροφορίες Έργου Αφορά τη μεταφορά ακαθάρτων των περιοχών Αλμυρής, Λουτρών Ωραίας Ελένης, Ισθμίων και Καλαμακίου στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) των Αγίων Θεοδώρων και εκπονήθηκε σε στάδιο προμελέτης. Επίσης εκπονήθηκε το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Αλμυρής και Λουτρών Ωραίας Ελένης που εκπονήθηκε σε στάδιο προμελέτης. Το δίκτυο περιλαμβάνει τις απορροές από τους οικισμούς Κάτω

Μελέτη Μεταφοράς Ακαθάρτων περιοχών Αλμυρής – Λουτρών Ωραίας Ελένης – Ισθμίων – Καλαμακίου & Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης περιοχών Αλμυρής – Λουτρών Ωραίας Ελένης ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Οριστική Μελέτη Εξωτερικού Υδραγωγείου Δήμου Θέρμου

Πληροφορίες Έργου Αφορά στο σχεδιασμό εξωτερικού αγωγού μεταφοράς ύδατος, για την υδροδότηση του οικισμού Αγίου Ιωάννη, της τοπικής κοινότητας Κόνισκας του Δήμου Θέρμου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αναλυτικότερα, ως σχεδιασμός και διαστασιολόγηση του αγωγού νοούνται ο προσδιορισμός και η οριστικοποίηση της χάραξης του αγωγού, ο προσδιορισμός της μηκοτομικής χάραξης του αγωγού, καθώς και του συναρτώμενου

Οριστική Μελέτη Εξωτερικού Υδραγωγείου Δήμου Θέρμου ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Υδραυλική μελέτη ανοιχτής λιμνοδεξαμενής στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου για την υλοποίηση των έργων τεχνικής χιόνωσης

Πληροφορίες Έργου Η μελέτη περιλάμβανε τη διαστασιολόγηση της λιμνοδεξαμενής προς αποταμίευση ύδατος (8.000 – 11.000 m3), των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της, τη διάταξη των αγωγών τροφοδοσίας των μονάδων παραγωγής χιονιού (κανόνια) και τη διάταξη των έργων συλλογής ομβρίων υδάτων και της δεξαμενής συλλογής (ωφέλιμου όγκου 200 m3). Εργοδότης Ι. Δρόσος Κύριος του Έργου Περιφέρεια Στερεάς

Υδραυλική μελέτη ανοιχτής λιμνοδεξαμενής στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου για την υλοποίηση των έργων τεχνικής χιόνωσης ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Μελέτη για την Αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στη Λεωφ. Ηρακλείου στην περιοχή Ριζούπολης Δ. Αθηναίων μέχρι το ρ. Ποδονίφτη

  Πληροφορίες Έργου Τα έργα που προβλέπονται περιλαμβάνουν φρεάτια υδροσυλλογής, αγωγούς από τσιμεντοσωλήνες, φρεάτιια επίσκεψης και έργο εκβολής στο ρ. Ποδονίφτη. Οι συλλεκτήρες των ομβρίων υδάτων προβλέπονται κατά μήκος των οδών Ηρακλείου – μεταξύ των οδών Ερμωνάσσης και Αγίας Αναστασίας – Ακρωτηρίου και Ανθέων έως την εκβολή τους στο ρ. Ποδονίφτη. Εργοδότης ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε. Κύριος

Μελέτη για την Αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στη Λεωφ. Ηρακλείου στην περιοχή Ριζούπολης Δ. Αθηναίων μέχρι το ρ. Ποδονίφτη ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Scroll to Top