Αρδευτικά Δίκτυα

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Προσωρινά έργα αρδευτικών δικτύων κατάντη λιμνοδεξαμενής Αγ. Γεωργίου. Προκαταρτική μελέτη αρδευτικού δικτύου (Ζώνες 2Κ & 3Κ)

Πληροφορίες Έργου Η μελέτη αυτή αφορά την άρδευση των ζωνών 2Κ και 3Κ από τη λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου χωρίς την κατασκευή αντλιοστασίου και δεξαμενής φόρτισης. Το σωληνωτό αρδευτικό δίκτυο προβλέπεται να κατασκευαστεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και χαλυβδοσωλήνες. Στα πλαίσια της προκαταρτικής μελέτης ελέγχθηκε και παρουσιάζεται η αρδευόμενη έκταση για κατώτατες στάθμες ύδατος στη λιμνοδεξαμενή […]

Προσωρινά έργα αρδευτικών δικτύων κατάντη λιμνοδεξαμενής Αγ. Γεωργίου. Προκαταρτική μελέτη αρδευτικού δικτύου (Ζώνες 2Κ & 3Κ) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Μετατοπίσεις αρδευτικών καναλιών στα πλαίσια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Πάτρα

Πληροφορίες Έργου Οι επιμέρους μελέτες που εκπονήθηκαν και υποβλήθηκαν αφορούσαν στην αποκατάσταση είτε της τάφρου ΑΟΣΑΚ (Χ.Θ. 7+900 & Χ.Θ. 9+300 του αυτοκινητόδρομου) είτε μικρότερων αρδευτικών καναλιών που υπήρχε εμπλοκή με τα έργα του αυτοκινητόδρομου (διόδια Ζευγολατιού, Χ.Θ. 15+130 και Χ.Θ. 17+000). Εργοδότης ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Περίοδος Εκπόνησης 2014

Μετατοπίσεις αρδευτικών καναλιών στα πλαίσια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Πάτρα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Μελέτη αγωγών και συνοδών έργων στα πλαίσια της μελέτης του φράγματος Τερσεφάνου, Αγωγού Μεταφοράς ανακυκλωμένου νερού και συνοδών έργων

Πληροφορίες Έργου Το αντικείμενο της Μελέτης περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση του καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς του ανακυκλωμένου νερού από το αντλιοστάσιο του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων της Λάρνακας προς τον ταμιευτήρα Τερσεφάνου και τα αρδευτικά δίκτυα, καθώς και των αγωγών των πρωτευόντων και δευτερευόντων αρδευτικών δικτύων με όλα τα συνοδά τους έργα. Μεταξύ των αγωγών

Μελέτη αγωγών και συνοδών έργων στα πλαίσια της μελέτης του φράγματος Τερσεφάνου, Αγωγού Μεταφοράς ανακυκλωμένου νερού και συνοδών έργων ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Μετατοπίσεις αρδευτικών δικτύων στα πλαίσια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος

Πληροφορίες Έργου Η μελέτη αφορά στο τμήμα από Χ.Θ. 72+650 έως Χ.Θ. 74+400 όπου ο αυτοκινητόδρομος διέρχεται από τα αγροκτήματα αναδασμού των τ.κ. Αλποχωρίου, Ξυλοκέρας και Πρασίνου του δήμου Πύργου. Στην περιοχή αυτή υπάρχει αρδευτικό δίκτυο το οποίο τέμνεται καθέτως από τον αυτοκινητόδρομο σε πέντε σημεία και συγκεκριμένα στις Χ.Θ. 72+735, Χ.Θ. 73+135, Χ.Θ. 73+550,

Μετατοπίσεις αρδευτικών δικτύων στα πλαίσια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Μελέτη Εφαρμογής του Έργου «Κατασκευή Αρδευτικών Δικτύων Τριανταφυλλιάς – Α’ Φάση

Πληροφορίες Έργου Η μελέτη εφαρμογής αφορά τα έργα στα έξης επιμέρους τμήματα Παλαίστρα, Λεπτοκαρυά, Τριπόταμος, Υδρούσα, Τροπαιούχος και Μεσονήσι. Επιπρόσθετα, έχει συνταχθεί σειρά τυπικών σχεδίων εφαρμογής για όλα τα τμήματα.  Το αντικείμενο της μελέτης που εκπονήθηκε αφορά στη χάραξη των αρδευτικών έργων επί του εδάφους, στα νέα τοπογραφικά όπου γίνεται επαλήθευση της υψομετρικής χάραξης της

Μελέτη Εφαρμογής του Έργου «Κατασκευή Αρδευτικών Δικτύων Τριανταφυλλιάς – Α’ Φάση ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Scroll to Top