Διευθετήσεις & Οριοθετήσεις Ρεμάτων

Μελέτη Διευθέτησης ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) ν. Αττικής από Χ.Θ. 0+000 (εκβολή στον π. Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+000.

Πληροφορίες Έργου Στα τμήματα του ρ. Αχαρνών όπου υπάρχει κοίτη του ρέματος οι λύσεις είναι μονοσήμαντες. Στις επαρκείς διατομές της φυσικής κοίτης δεν προτείνονται έργα διευθέτησης. Στις ανεπαρκείς προβλέπεται διευθέτηση με ανοικτή διατομή που διαμορφώνεται με βαθμιδωτά συρματοκιβώτια. Στα τμήματα που δεν υπάρχει κοίτη (Λ. Δεκελείας – Ξενοδοχουπαλλήλων) και στο τμήμα μεταξύ των οδών Μόλας […]

Μελέτη Διευθέτησης ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) ν. Αττικής από Χ.Θ. 0+000 (εκβολή στον π. Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+000. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Μελέτη διευθέτησης π. Ιλισού στα πλαίσια των έργων υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου

Πληροφορίες Έργου Η μελέτη αφορά στη διευθέτηση του π. Ιλισού στο τμήμα ανάντη της οδού Εθνάρχου Μακαρίου (παλαιάς Λεωφόρου Ποσειδώνος) των υπό κατασκευή «Έργων Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α)». Τα έργα διευθέτησης της κοίτης ξεκινούν από περίπου 74 m κατάντη της γέφυρας του Τραμ έως την οδό Αγησιλάου. Το συνολικό μήκος

Μελέτη διευθέτησης π. Ιλισού στα πλαίσια των έργων υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Μελέτες Ελέγχου Ανομοιόμορφης Ροής των Νέων Τεχνικών στο ν. Ιωαννίνων

Πληροφορίες Έργου Οι υδραυλικές μελέτες ανομοιόμορφης ροής στις θέσεις των νέων γεφυρών αφορούν στη θέση Μεσογέφυρα Μολυβδοσκεπαστού επί του π. Αώου, στη θέση Σιούτσος Μαλντουμάς επί του π. Άραχθου και στη θέση Καβαλλάρι επί του π. Ζαγορίτικου. Εργοδότης Ι. Δρόσος  Περίοδος Εκπόνησης 2019

Μελέτες Ελέγχου Ανομοιόμορφης Ροής των Νέων Τεχνικών στο ν. Ιωαννίνων ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Υδραυλικός Έλεγχος Ανομοιόμορφης ροής στα σημεία διέλευσης των μονοπατιών από φαράγγια και ποτάμια

Πληροφορίες Έργου Προμελέτη υδραυλικών έργων για τον καθορισμό της Ανώτατης Στάθμης Ύδατος  στην προτεινόμενη θέση των αιωρογεφυρών για τη διέλευση των μονοπατιών: επί του Μελισσουργιώτικου ποταμού, που αποτελεί παραπόταμο του Καλαρρίτικου – Αράχθου ποταμού  επί του Βοϊδομάτη ποταμού εντός του φαραγγιού του Βίκου, ο οποίος αποτελεί παραπόταμο του Αώου ποταμού επί του Αώου ποταμού από

Υδραυλικός Έλεγχος Ανομοιόμορφης ροής στα σημεία διέλευσης των μονοπατιών από φαράγγια και ποτάμια ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Μελέτες ρεμάτων Μάζια και Κερεζένια Μεσσηνίας

Πληροφορίες Έργου Η διευθέτηση του ρ. Μάζια, κατάντη του τεχνικού εξόδου του Αυτοκινητόδρομου ΜΟΡΕΑ δίδυμης κιβωτοειδούς διατομής διαστάσεων 2 x 6.00m x 3.50m πλησίον του οικισμού Πήδημα έως τη συμβολή της κύριας αποστραγγιστικής τάφρου με τον π. Άρι. Προτείνεται η κατασκευή ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα διαστάσεων 8.00m x 2.00m και 12.00m x 2.00m. Η μελέτη

Μελέτες ρεμάτων Μάζια και Κερεζένια Μεσσηνίας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Μελέτη Διευθέτησης π. Τάνου στο ύψος της Γέφυρας της επαρχειακής οδού Κιβερίου – Άστρους καθώς και τη μελέτη έργων συγκράτησης φερτών επί του ποταμού

Πληροφορίες Έργου Η μελέτη αφορά τα έργα που προτείνονται στον π. Τάνο στον ν. Αρκαδίας, στην περιοχή της γέφυρας της Επαρχιακής Οδού Κιβερίου – Άστρους. Το μήκος εφαρμογής της διευθέτησης αφορά το τμήμα από τον υφιστάμενο αναβαθμό ανάντη της γέφυρας έως λίγα μέτρα κατάντη αυτής, για την προστασία των βάθρων της. Τα προτεινόμενα έργα είναι

Μελέτη Διευθέτησης π. Τάνου στο ύψος της Γέφυρας της επαρχειακής οδού Κιβερίου – Άστρους καθώς και τη μελέτη έργων συγκράτησης φερτών επί του ποταμού ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Υδραυλικός Έλεγχος Ανομοιόμορφης ροής εκατέρωθεν της Νέας Γέφυρας Πόρου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Πληροφορίες Έργου Η μελέτη συνοδεύει την Προκαταρκτική Μελέτη της νέας γέφυρας Πόρου, τριών ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 59.10m. Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της παροχής σχεδιασμού στη θέση υπολογισμού για περιόδους επαναφοράς 100 έτη και 50 έτη και την επίλυση ανομοιόμορφης ροής του υδραυλικού μοντέλου του ποταμού πριν και μετά την κατασκευή της προτεινόμενης γέφυρας. Εργοδότης StaticNet IKE

Υδραυλικός Έλεγχος Ανομοιόμορφης ροής εκατέρωθεν της Νέας Γέφυρας Πόρου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Scroll to Top