Εκπόνηση Υδραυλικών Μελετών

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Προμελέτη και Οριστική Μελέτη του έργου κοινού ενδιαφέροντος Αντλησιοταμίευσης στην περιοχή Αγ. Γεώργιος και Πύργος στην Αμφιλοχία, PCI 3.24, ισχύος 680 MW

Πληροφορίες Έργου Η μελέτη περιλαμβάνει δυο αντλησιοταμιετικά έργα.  Το αντλησοταμιευτικό έργο «Αγ. Γεωργίου» αποτελείται από τα εξής επιμέρους έργα: Ο Άνω Ταμιευτήρας δημιουργείται με την κατασκευή του φράγματος «Αγ. Γεωργίου» από σκληρό επίχωμα ύψους 55m.  Το Σύστημα Προσαγωγής συνδέει τον Άνω με τον Κάτω Ταμιευτήρα και περιλαμβάνει την υδροληψία εντός του Άνω Ταμιευτήρα, τη σήραγγα […]

Προμελέτη και Οριστική Μελέτη του έργου κοινού ενδιαφέροντος Αντλησιοταμίευσης στην περιοχή Αγ. Γεώργιος και Πύργος στην Αμφιλοχία, PCI 3.24, ισχύος 680 MW ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Προμελέτη Υδραυλικών Έργων Υδροηλεκτρικού Έργου «Αυλάκι» επί του π. Αχελώου, ισχύος 84 MW

Πληροφορίες Έργου Αφορά στη σύνταξη προμελέτης του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) «Αυλάκι» επί του ποταμού Αχελώου, προκειμένου να αξιοποιηθεί υποστηρικτικά στη σύνταξη και υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). Η μελέτη περιλαμβάνει την επικαιροποίηση του βασικού σχεδιασμού του έργου, τον καθορισμό κύριων χαρακτηριστικών του έργου, τον προσδιορισμό απαιτούμενων ποσοτήτων για την κατασκευή και τον προσδιορισμό του

Προμελέτη Υδραυλικών Έργων Υδροηλεκτρικού Έργου «Αυλάκι» επί του π. Αχελώου, ισχύος 84 MW ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών και μελετών επικαιροποίησης της οριστικής μελέτης του έργου Αντλησιοταμίευσης στην περιοχή Αγ. Γεώργιος και Πύργος στην Αμφιλοχία, PCI 3.24, ισχύος 680 MW

Πληροφορίες Έργου Οι μελέτες που εκπονούνται αποτελούν βάση για την εκπόνηση των αντίστοιχων  μελετών εφαρμογής για την κατασκευή του έργου. Συγκεκριμένα, παρέχεται μελετητική υποστήριξη στις αλλαγές σχεδιασμού, λόγω επικαιροποίησης τοπογραφικών διαγραμμάτων και εκτέλεσης πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών, όπου απαιτείται . Ενημερώνονται οι μελέτες των φραγμάτων Αγ. Γεωργίου και Πύργου σε συνεργασία με τους λοιπούς Μελετητές (γεωτεχνικούς,

Εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών και μελετών επικαιροποίησης της οριστικής μελέτης του έργου Αντλησιοταμίευσης στην περιοχή Αγ. Γεώργιος και Πύργος στην Αμφιλοχία, PCI 3.24, ισχύος 680 MW ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Προσωρινά έργα αρδευτικών δικτύων κατάντη λιμνοδεξαμενής Αγ. Γεωργίου. Προκαταρτική μελέτη αρδευτικού δικτύου (Ζώνες 2Κ & 3Κ)

Πληροφορίες Έργου Η μελέτη αυτή αφορά την άρδευση των ζωνών 2Κ και 3Κ από τη λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου χωρίς την κατασκευή αντλιοστασίου και δεξαμενής φόρτισης. Το σωληνωτό αρδευτικό δίκτυο προβλέπεται να κατασκευαστεί από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και χαλυβδοσωλήνες. Στα πλαίσια της προκαταρτικής μελέτης ελέγχθηκε και παρουσιάζεται η αρδευόμενη έκταση για κατώτατες στάθμες ύδατος στη λιμνοδεξαμενή

Προσωρινά έργα αρδευτικών δικτύων κατάντη λιμνοδεξαμενής Αγ. Γεωργίου. Προκαταρτική μελέτη αρδευτικού δικτύου (Ζώνες 2Κ & 3Κ) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Μετατοπίσεις αρδευτικών καναλιών στα πλαίσια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Πάτρα

Πληροφορίες Έργου Οι επιμέρους μελέτες που εκπονήθηκαν και υποβλήθηκαν αφορούσαν στην αποκατάσταση είτε της τάφρου ΑΟΣΑΚ (Χ.Θ. 7+900 & Χ.Θ. 9+300 του αυτοκινητόδρομου) είτε μικρότερων αρδευτικών καναλιών που υπήρχε εμπλοκή με τα έργα του αυτοκινητόδρομου (διόδια Ζευγολατιού, Χ.Θ. 15+130 και Χ.Θ. 17+000). Εργοδότης ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Περίοδος Εκπόνησης 2014

Μετατοπίσεις αρδευτικών καναλιών στα πλαίσια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Πάτρα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Μελέτη αγωγών και συνοδών έργων στα πλαίσια της μελέτης του φράγματος Τερσεφάνου, Αγωγού Μεταφοράς ανακυκλωμένου νερού και συνοδών έργων

Πληροφορίες Έργου Το αντικείμενο της Μελέτης περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση του καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς του ανακυκλωμένου νερού από το αντλιοστάσιο του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων της Λάρνακας προς τον ταμιευτήρα Τερσεφάνου και τα αρδευτικά δίκτυα, καθώς και των αγωγών των πρωτευόντων και δευτερευόντων αρδευτικών δικτύων με όλα τα συνοδά τους έργα. Μεταξύ των αγωγών

Μελέτη αγωγών και συνοδών έργων στα πλαίσια της μελέτης του φράγματος Τερσεφάνου, Αγωγού Μεταφοράς ανακυκλωμένου νερού και συνοδών έργων ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Μετατοπίσεις αρδευτικών δικτύων στα πλαίσια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος

Πληροφορίες Έργου Η μελέτη αφορά στο τμήμα από Χ.Θ. 72+650 έως Χ.Θ. 74+400 όπου ο αυτοκινητόδρομος διέρχεται από τα αγροκτήματα αναδασμού των τ.κ. Αλποχωρίου, Ξυλοκέρας και Πρασίνου του δήμου Πύργου. Στην περιοχή αυτή υπάρχει αρδευτικό δίκτυο το οποίο τέμνεται καθέτως από τον αυτοκινητόδρομο σε πέντε σημεία και συγκεκριμένα στις Χ.Θ. 72+735, Χ.Θ. 73+135, Χ.Θ. 73+550,

Μετατοπίσεις αρδευτικών δικτύων στα πλαίσια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Μελέτη Εφαρμογής του Έργου «Κατασκευή Αρδευτικών Δικτύων Τριανταφυλλιάς – Α’ Φάση

Πληροφορίες Έργου Η μελέτη εφαρμογής αφορά τα έργα στα έξης επιμέρους τμήματα Παλαίστρα, Λεπτοκαρυά, Τριπόταμος, Υδρούσα, Τροπαιούχος και Μεσονήσι. Επιπρόσθετα, έχει συνταχθεί σειρά τυπικών σχεδίων εφαρμογής για όλα τα τμήματα.  Το αντικείμενο της μελέτης που εκπονήθηκε αφορά στη χάραξη των αρδευτικών έργων επί του εδάφους, στα νέα τοπογραφικά όπου γίνεται επαλήθευση της υψομετρικής χάραξης της

Μελέτη Εφαρμογής του Έργου «Κατασκευή Αρδευτικών Δικτύων Τριανταφυλλιάς – Α’ Φάση ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Μελέτη Διευθέτησης ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) ν. Αττικής από Χ.Θ. 0+000 (εκβολή στον π. Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+000.

Πληροφορίες Έργου Στα τμήματα του ρ. Αχαρνών όπου υπάρχει κοίτη του ρέματος οι λύσεις είναι μονοσήμαντες. Στις επαρκείς διατομές της φυσικής κοίτης δεν προτείνονται έργα διευθέτησης. Στις ανεπαρκείς προβλέπεται διευθέτηση με ανοικτή διατομή που διαμορφώνεται με βαθμιδωτά συρματοκιβώτια. Στα τμήματα που δεν υπάρχει κοίτη (Λ. Δεκελείας – Ξενοδοχουπαλλήλων) και στο τμήμα μεταξύ των οδών Μόλας

Μελέτη Διευθέτησης ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) ν. Αττικής από Χ.Θ. 0+000 (εκβολή στον π. Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+000. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Μελέτη διευθέτησης π. Ιλισού στα πλαίσια των έργων υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου

Πληροφορίες Έργου Η μελέτη αφορά στη διευθέτηση του π. Ιλισού στο τμήμα ανάντη της οδού Εθνάρχου Μακαρίου (παλαιάς Λεωφόρου Ποσειδώνος) των υπό κατασκευή «Έργων Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α)». Τα έργα διευθέτησης της κοίτης ξεκινούν από περίπου 74 m κατάντη της γέφυρας του Τραμ έως την οδό Αγησιλάου. Το συνολικό μήκος

Μελέτη διευθέτησης π. Ιλισού στα πλαίσια των έργων υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Scroll to Top