Μελέτες Καταλληλότητας

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Έλεγχος καταλληλότητας υφιστάμενων και διατηρούμενων τεχνικών στο τμήμα «Κόρινθος – Κιάτο»

Πληροφορίες Έργου Η μελέτη περιλαμβάνει την επιτόπου επίσκεψη, αξιολόγηση του υφιστάμενου εγκάρσιου τεχνικού, καταγραφή βλαβών και πρόταση μεθόδων αποκατάστασης. Τα τεχνικά που εξετάστηκαν είναι L141, L102, L105, L106, L108, L116, L117, L119, L124, L126, L227, L228, L231, L263, L234, L236 και L237 Εργοδότης ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Περίοδος Εκπόνησης 2015

Έλεγχος καταλληλότητας υφιστάμενων και διατηρούμενων τεχνικών στο τμήμα «Κόρινθος – Κιάτο» ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Έλεγχος καταλληλότητας υφιστάμενων και διατηρούμενων τεχνικών στο τμήμα Πάτρα – Πύργος

Πληροφορίες Έργου Η μελέτη περιλαμβάνει την επιτόπου επίσκεψη, αξιολόγηση του υφιστάμενου εγκάρσιου τεχνικού, καταγραφή βλαβών και πρόταση μεθόδων αποκατάστασης. Τα τεχνικά που εξετάζονται είναι L610A, L611, L612, L615, L616, L617, L620, L621, L622, L623, L625, L628, L637, L638, L639 & L640. Εργοδότης ΑΒΑΞ Α.Ε. Περίοδος Εκπόνησης 2023 – σήμερα  

Έλεγχος καταλληλότητας υφιστάμενων και διατηρούμενων τεχνικών στο τμήμα Πάτρα – Πύργος ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Scroll to Top