Προστασία Πολιτιστικών Μνημείων

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Εργασίες διευθέτησης των ομβρίων υδάτων στην περιοχή της Βόρειας Κλιτύος της Ακρόπολης Αθηνών μέχρι τους αποδέκτες της οδού Θεωρίας

Πληροφορίες Έργου Αφορά τη μελέτων των υδραυλικών έργων που προτείνονται να κατασκευαστούν στο βόρειο τμήμα της Ακρόπολης και ιδιαίτερα στην περιοχή του ανελκυστήρα έως την Κλεψύδρα προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία των υδραυλικών έργων και τα όμβρια ύδατα να αποχετευτούν με ασφάλεια στους πλησιέστερους υφιστάμενους αποδέκτες.  Η αναγκαιότητα των υδραυλικών έργων προέκυψε διότι διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη […]

Εργασίες διευθέτησης των ομβρίων υδάτων στην περιοχή της Βόρειας Κλιτύος της Ακρόπολης Αθηνών μέχρι τους αποδέκτες της οδού Θεωρίας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Εργασίες διευθέτησης των ομβρίων υδάτων στην περιοχή από την οδό Θεωρίας μέχρι Αποδέκτη Οδού Αποστόλου Παύλου

Πληροφορίες Έργου Αφορά τη μελέτων των υδραυλικών έργων, που προτείνεται να κατασκευαστούν για τη μεταφορά των ομβρίων υδάτων από την περιοχή της Κλεψύδρας, στο υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων επί της οδού Αποστόλου Παύλου, μέσω της δυτικής πλευράς του Αρείου Πάγου σε στάδια προμελέτης, οριστικής και μελέτης εφαρμογής. Εργοδότης Κ. Η. Παπαδόπουλος Ε.Π.Ε. Κύριος του Έργου Ίδρυμα

Εργασίες διευθέτησης των ομβρίων υδάτων στην περιοχή από την οδό Θεωρίας μέχρι Αποδέκτη Οδού Αποστόλου Παύλου ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Scroll to Top