Στατικές Μελέτες

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Στατικές μελέτες τεχνικών στα πλαίσια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Πάτρα

Πληροφορίες Έργου Οι στατικές μελέτες αφορούν στην μόρφωση, επίλυση και διαστασιολόγηση των τεχνικών εισόδου των οχετών L256, L270, L230, L229, L122, L238, L119 της γέφυρας Β126 και του εγκάρσιου τεχνικού L233. Επίσης έγινε και η διαστασιολόγηση των συλλεκτήριων καναλιών ομβρίων στην Άνω Διάβαση Α133 και τις γέφυρες B126 & B109.  Εργοδότης ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Περίοδος Εκπόνησης […]

Στατικές μελέτες τεχνικών στα πλαίσια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Πάτρα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Μελέτη τεχνικών γεφύρωσης αρδευτικού καναλιού Α.Ο.Σ.Α.Κ. στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πατρών

Πληροφορίες Έργου Η μελέτη περιλαμβάνει τα τεχνικά γεφύρωσης του αρδευτικού καναλιού Α.Ο.Σ.Α.Κ. στο παράπλευρο οδικό δίκτυο των Γ.Ε. 16Ν – 17Ν του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πατρών. Τα έξι (6) τεχνικά γεφύρωσης θα αντικαταστήσουν υφιστάμενα τεχνικά προκειμένου να αναβαθμιστεί το παράπλευρο οδικό δίκτυο. Η μελέτη περιλαμβάνει το λεπτομερή σχεδιασμό των δομικών στοιχείων των τεχνικών γεφύρωσης με

Μελέτη τεχνικών γεφύρωσης αρδευτικού καναλιού Α.Ο.Σ.Α.Κ. στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πατρών ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Στατική Μελέτη Έργων Κεφαλής, Έργων Προσαγωγής και Σταθμού Παραγωγής ΜΥΗΕ Rrapun 3 & 4, Τίρανα, Αλβανία

Πληροφορίες Έργου Η μελέτη αφορά τη μόρφωση, στατική επίλυση και όπλιση των έργων κεφαλής του ΜΥΗΕ Rrapun 4 επί του π. Rrapunit. Σ’αυτά περιλαμβάνονται το τεχνικό των τοξωτών θυροφραγμάτων, το τεχνικό υδροληψίας – εσχάρωσης, τοίχοι αντιστήριξης και πασσαλότοιχος για τον έλεγχο των υδάτων στη φάση κατασκευής. Επιπλέον, περιλαμβάνονται τα έργα προσαγωγής, η δεξαμενή ανάπαλσης και

Στατική Μελέτη Έργων Κεφαλής, Έργων Προσαγωγής και Σταθμού Παραγωγής ΜΥΗΕ Rrapun 3 & 4, Τίρανα, Αλβανία ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Στατική Μελέτη Κτιρίου Δικλείδων Φράγματος Τριανταφυλλιάς ν. Φλώρινας

Πληροφορίες Έργου Η μελέτη αφορά τη μόρφωση, στατική επίλυση και όπλιση του Κτιρίου Δικλείδων του φρ. Τριανταφυλλιάς.  Εργοδότης Κ/Ξ ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε – ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε ‘’ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ Περίοδος Εκπόνησης 2015  

Στατική Μελέτη Κτιρίου Δικλείδων Φράγματος Τριανταφυλλιάς ν. Φλώρινας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Μελέτη στατικής επάρκειας και ενίσχυσης Διώρυγας ‘Εκπλυσης Φερτών και Διώρυγας Φυγής ΜΥΗΕ Δαφνοζωνάρας

Πληροφορίες Έργου Στα πλαίσια της μελέτης έγιναν: Έλεγχος της μέγιστης στατικής επάρκειας του δεξιά κατά τη ροή τοίχου της Διώρυγας Φυγής  Έλεγχος της μέγιστης στατικής επάρκειας των μεταλλικών αντηρίδων της Διώρυγας Έκπλυσης Φερτών και της Διώρυγας Φυγής με βάση τα «As Built» σχέδια  Έλεγχος της μέγιστης στατικής επάρκειας του κατάντη καθοδηγητικού τοίχου της Διώρυγας Έκπλυσης

Μελέτη στατικής επάρκειας και ενίσχυσης Διώρυγας ‘Εκπλυσης Φερτών και Διώρυγας Φυγής ΜΥΗΕ Δαφνοζωνάρας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Τεχνική πρόταση για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στη λεκάνη καταστροφής ενέργειας και στα γειτνιάζοντα τοιχία της διώρυγας έκπλυσης φερτών στο ΜΥΗΕ Δαφνοζωνάρα – Σανίδι

Πληροφορίες Έργου Οι βλάβες που έγιναν στη λεκάνη καταστροφής ενέργειας και στα τοιχία της διώρυγας έκπλυσης του  ΜΥΗΕ Δαφνοζωνάρα – Σανίδι, μετά από τα συχνά και υψηλής εντάσεως πλημμυρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου 2015, του Δεκεμβρίου 2017 και του Φεβρουαρίου 2018 συνοψίζονται σε καταστροφή τρίτου τοίχου και πρώτης αντηρίδας διώρυγας έκπλυσης φερτών, καταστροφή  εννέα (9) εκ

Τεχνική πρόταση για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στη λεκάνη καταστροφής ενέργειας και στα γειτνιάζοντα τοιχία της διώρυγας έκπλυσης φερτών στο ΜΥΗΕ Δαφνοζωνάρα – Σανίδι ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Στατική Μελέτη των Έργων Κεφαλής και του Σταθμού Παραγωγής του ΜΥΗΕ Λάδωνας

Πληροφορίες Έργου Στα πλαίσια της στατικής μελέτης των Έργων Κεφαλής αντιμετωπίστηκαν τα Έργα Υδροληψίας – Εσχάρωσης, η Τροφοδοσία Σήραγγας, τα Τεχνικά Τοξωτών Θυροφραγμάτων, η Ιχθυόσκαλα, τα Έργα Εκτροπής και το Μεταλλικό κανάλι καλωδίων. Στα πλαίσια της στατικής μελέτης των κατάντη Έργων αντιμετωπίστηκε το Κτίριο του Σταθμού Παραγωγής, η Διώρυγα Φυγής και η Σύμμικτη Οροφή του

Στατική Μελέτη των Έργων Κεφαλής και του Σταθμού Παραγωγής του ΜΥΗΕ Λάδωνας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Στατική Μελέτη των Έργων Υπερχειλιστή, Διώρυγας Φυγής & Λεκάνης Ηρεμίας Φράγματος Αλμωπαίου (Καλής) Ν. Πέλλας

Πληροφορίες Έργου Στα πλαίσια της στατικής μελέτης αντιμετωπίστηκαν οι στατικοί υπολογισμοί των κάτωθι τεχνικών στην περιοχή του υπερχειλιστή, της διώρυγας φυγής και της λεκάνης καταστροφής ενέργειας του φράγματος Αλμωπαίου (Καλής) του Ν. Πέλλας. Συγκεκριμένα επιλύθηκαν τα κάτωθι το Σώμα Υπερχειλιστή, οι Τοίχοι περιμετρικά του καναλιού του υπερχειλιστή, οι Πλάκες (φατνώματα) πυθμένα κατά μήκος του καναλιού

Στατική Μελέτη των Έργων Υπερχειλιστή, Διώρυγας Φυγής & Λεκάνης Ηρεμίας Φράγματος Αλμωπαίου (Καλής) Ν. Πέλλας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Scroll to Top