Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Σύνταξη σχεδίων «As Built» των ανακατασκευασμένων έργων ΜΥΗΕ Δαφνοζωνάρας – Σανίδι

Πληροφορίες Έργου Σύνταξη σχεδίων «As Built» των ανακατασκευασμένων έργων της Λεκάνης Αποτόνωσης ενέργειας, της Διώρυγας Έκπλυσης Φερτών (δάπεδο και  πλευρικοί τοίχοι) και της Διώρυγας Φυγής. Εργοδότης ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Περίοδος Εκπόνησης 2017

Σύνταξη σχεδίων «As Built» των ανακατασκευασμένων έργων ΜΥΗΕ Δαφνοζωνάρας – Σανίδι ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Σύνταξη σχεδίων As Built Τεχνικών Έργων στον Αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών

Πληροφορίες Έργου Σύνταξη σχεδίων «As Built» για τα τεχνικά έργα των ΓΕ 16Ν, 17Ν και 19Ν. Συγκεκριμένα στην ΓΕ16Ν έγιναν τρεις (3) Άνω Διαβάσεις, επτά (7) Κάτω Διαβάσεις, δεκατρείς (13) τοίχοι, δύο (2) γέφυρες και δεκαπέντε (15) οχετοί. Στην ΓΕ17Ν έγιναν τέσσερεις (4) Άνω Διαβάσεις, δώδεκα (12) Κάτω Διαβάσεις, δεκαοχτώ (18) τοίχοι, πέντε (5) γέφυρες

Σύνταξη σχεδίων As Built Τεχνικών Έργων στον Αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Έλεγχος στατικών μελετών του Αναβαλλόμενου Τμήματος Β του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), τμήμα από Α/Κ Τρικάλων έως Α/Κ Γρεβενών

Πληροφορίες Έργου Συμμετοχή στον έλεγχο στατικών μελετών τεχνικών έργων απαιτούμενων για τη λειτουργία του Αυτοκινητόδρομου Ε65, όπως οχετοί, κάτω διαβάσεις, αντλιοστάσια, κτιριακά έργα (όπως Αστυνομίας, Διοδίων, Κτιρίων Εξυπηρέτησης Σηράγγων) κ.α. Εργοδότης ΟΜΕΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. Περίοδος Εκπόνησης 2021 – σήμερα

Έλεγχος στατικών μελετών του Αναβαλλόμενου Τμήματος Β του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), τμήμα από Α/Κ Τρικάλων έως Α/Κ Γρεβενών ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Έλεγχος Υδραυλικών Μελετών Απαιτούμενων Αντιπλημμυρικών Έργων και Παρεμβάσεων σε τμήματα της Ιόνιας Οδού

Πληροφορίες Έργου Συμμετοχή στον έλεγχο Μελετών της Συμφωνίας Συμπληρωματικών Εργασιών του Έργου Παραχώρησης Ιόνιας Οδού και ΠΑΘΕ ως «Τεχνικός Οίκος» υποβοήθησης της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ, στα τμήματα S1, S2 & S3, περιοχή Α/Κ Αντιρρίου έως περιοχή π. Δίμηκου, περιοχή Α/Κ Αμφιλοχίας έως Α/Κ Άρτας και περιοχή Ιωαννίνων.   Εργοδότης ΟΜΕΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. Περίοδος Εκπόνησης 2021 – σήμερα

Έλεγχος Υδραυλικών Μελετών Απαιτούμενων Αντιπλημμυρικών Έργων και Παρεμβάσεων σε τμήματα της Ιόνιας Οδού ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Έλεγχος Μελετών αποχέτευσης – αποστράγγισης του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) των Αναβαλλόμενων Τμημάτων Α και Β (Βόρειο και Νότιο).

Πληροφορίες Έργου Συμμετοχή στον έλεγχο των Μελετών αποχέτευσης – αποστράγγισης του Αυτοκινητόδρομου Ε65, σε ό,τι αφορά τα εγκάρσια και διαμήκη υδραυλικά έργα, ήτοι οχετοί, τάφροι, αγωγοί αποστράγγισης, κανάλι κεντρικής νησίδας κτλ. Εργοδότης ΟΜΕΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. Περίοδος Εκπόνησης 2021 – σήμερα

Έλεγχος Μελετών αποχέτευσης – αποστράγγισης του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) των Αναβαλλόμενων Τμημάτων Α και Β (Βόρειο και Νότιο). ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Έλεγχος στατικών μελετών του Αναβαλλόμενου Τμήματος Α του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), τμήμα από Ημικόμβο ΠΑΘΕ (Χ.Θ. 0+000) έως Α. Κ. Ξυνιάδας (Χ.Θ. 32+270)

Πληροφορίες Έργου Συμμετοχή στον έλεγχο στατικών μελετών τεχνικών έργων απαιτούμενων για τη λειτουργία του Αυτοκινητόδρομου Ε65, όπως οχετοί, κάτω διαβάσεις, αντλιοστάσια, κτιριακά έργα (όπως Αστυνομίας, Διοδίων, Κτιρίων Εξυπηρέτησης Σηράγγων) κ.α. Εργοδότης ΟΜΕΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. Περίοδος Εκπόνησης 2019 – 2021  

Έλεγχος στατικών μελετών του Αναβαλλόμενου Τμήματος Α του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), τμήμα από Ημικόμβο ΠΑΘΕ (Χ.Θ. 0+000) έως Α. Κ. Ξυνιάδας (Χ.Θ. 32+270) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Έλεγχος Μελετών των συμπληρωματικών συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)

Πληροφορίες Έργου Συμμετοχή στον έλεγχο Μελετών Αντιπλημμυρικής Θωράκισης περιοχών του Αυτοκινητόδρομου Ε65 στο τμήμα Λαμία – Ξυνιάδα (Λεκάνη Σπερχειού από Λειανοκλάδι έως Παλιά Εθνική Οδό στην περιοχή της Λαμίας), στο τμήμα Ξυνιάδα – Ανάβρα και στο τμήμα Ανάβρα – Τρίκαλα. Εργοδότης ΟΜΕΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. Περίοδος Εκπόνησης 2021 – σήμερα 

Έλεγχος Μελετών των συμπληρωματικών συμβάσεων αντιπλημμυρικών έργων του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Τεχνικός Σύμβουλος για τη σύνταξη των τευχών διαγωνισμού ανάθεσης κατασκευής του φρ. Μιναγιώτικου μέσω ΣΔΙΤ

Πληροφορίες Έργου Παροχή υπηρεσιών συμβούλου με καθήκοντα την ολοκληρωμένη ανάλυση κενών της υφιστάμενης μελέτης σκοπιμότητας, την υποστήριξη για τη διεξαγωγή ανταγωνιστικής διαδικασίας σύναψης συμβάσεων ΣΔΙΤ και την ενεργή συμμετοχή στον ανταγωνιστικό διάλογο.  Εργοδότης PLANET A.E. Κύριος του Έργου ΥΠΑΑΤ Περίοδος Εκπόνησης 2022 – σήμερα   

Τεχνικός Σύμβουλος για τη σύνταξη των τευχών διαγωνισμού ανάθεσης κατασκευής του φρ. Μιναγιώτικου μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Scroll to Top