FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Μελέτη Διευθέτησης π. Τάνου στο ύψος της Γέφυρας της επαρχειακής οδού Κιβερίου – Άστρους καθώς και τη μελέτη έργων συγκράτησης φερτών επί του ποταμού

    • Διευθετήσεις & Οριοθετήσεις Ρεμάτων, Εκπόνηση Υδραυλικών Μελετών
Πληροφορίες Έργου Η μελέτη αφορά τα έργα που προτείνονται στον π. Τάνο στον ν. Αρκαδίας, στην περιοχή της γέφυρας της Επαρχιακής Οδού Κιβερίου – Άστρους. Το μήκος εφαρμογής της διευθέτησης αφορά το τμήμα από τον υφιστάμενο αναβαθμό ανάντη της γέφυρας έως λίγα μέτρα κατάντη αυτής, για την προστασία των βάθρων της. Τα προτεινόμενα έργα είναι τέτοια ώστε να πραγματοποιείται το υδραυλικό άλμα κατάντη του αναβαθμού και ανάντη της γέφυρας, ώστε η πλημμυρική απορροή για περίοδο επαναφοράς 100 ετών να διέρχεται από το τεχνικό με υποκρίσιμη ροή και χαμηλές ταχύτητες. Επίσης τα συρματοκιβώτια προτείνονται σε όλο το εύρος της γέφυρας ώστε να αποφευχθούν τυχόν υποσκαφές. Αναλυτικά τα έργα που προτείνονται περιγράφονται στη συνέχεια.

Στο τμήμα ανάντη της διευθέτησης προτείνονται καθοδηγητικά τεχνικά από συρματοκιβώτια (τοίχος στην αριστερή κατά τη ροή όχθη και επίχωμα επενδεδυμένο με συρματοκιβώτια στη δεξιά κατά τη ροή όχθη) και κατάντη αυτής προτείνονται επιχώματα επενδεδυμένα με συρματοκιβώτια. Στο τέλος της διευθέτησης προτείνεται επανεπίχωση τμήματος της δεξιάς όχθης, για την αποκατάσταση του πρανούς που είχε υποσκαφεί και καταρρεύσει από παλαιότερες πλημμύρες.

Τέλος εξετάστηκαν θέσεις για την κατασκευή τεχνικών συγκράτησης φερτών στα ανάντη του π. Τάνου.

Εργοδότης Κ. Η. Παπαδόπουλος Ε.Π.Ε.
Κύριος του Έργου Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας
Περίοδος Εκπόνησης 2021

 

Scroll to Top